شرکت فولاد ریل توس
حمل و نقل ریلی رکن اصلی توسعه

فولاد ریل توس

اولین شرکت حمل و نقل ریلی فعال در استان خراسان رضوی و شرق کشور فعالیت رسمی خود را از 1392/01/01آغاز نمود تا همواره با سرمایه گذاری مناسب خدمات قابل قبول و متمایزی را ارائه نماید .

آخرین اخبار و رویدادها