اهداف و برنامه ها

  • خرید 600دستگاه واگن ملکی ( لبه بلند و لبه کوتاه) جهت حمل گندله و محصولات فلزی فولادی
  • برنامه ریزی برای حمل 2.5 میلیون تن مواد اولیه جهت فولاد خراسان  از معدن سنگان
  • افزایش بهره وری از طریق دو سر بار کردن واگنها
  • ورود به عرصه بین المللی جهت حمل بارهای ترانزیتی
  • افزایش سود آوری و حقوق صاحبان سهام
  • توسعه و بهینه سازی منابع انسانی و ایجاد اشتغال
  • شرکت در مناقصات مجموعه ریلی کشور و معادن