شرکت  فولاد ریل توس در تاریخ 1390/10/05  تحت شناسه ملی 14000114688 و  شماره اقتصادی  411411597465 ( سهامی خاص ) به شماره ثبت 3852 در نیشابور با سرمایه 10 میلیارد ریال به ثبت رسید که در مورخ 1396/08/16 مرکز اصلی شرکت به مشهد انتقال یافت و طی آن شماره ثبت شرکت به 62962 تغییر یافت همچنین در مورخ 1397/06/15 سرمایه شرکت به 50 میلیارد ریال ، در مورخ 1400/04/28 از 50 میلیارد ریال به 250 میلیارد ریال و در مورخ 1401/09/28 از 250 میلیارد ریال به 400 میلیارد ریال افزایش یافت. شایان ذکر است شرکت فولادریل توس  بعنوان اولین شرکت حمل و نقل ریلی فعال در استان خراسان رضوی و شرق کشور فعالیت رسمی خود را از 1392/01/01 آغاز نمود تا همواره با  سرمایه گذاری مناسب خدمات قابل قبول و متمایزی را ارائه نماید.

این شرکت به منظور تأمین مواد اولیه مجتمع فولاد خراسان و به لحاظ حمایت از تعاونی کارکنان از دو شرکت تعاونی خدمات فنی اداری فولادیار با سهم 51 درصدی (متشکل از پرسنل فولاد خراسان ) و  شرکت راه آهن حمل و نقل با سهم 49 درصدی وابسته به موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیدکه بعدها سهام سهامداران به شرح ذیل تعیین و تقسیم گردید .

  1. شرکت خدمات تعاونی خدمات فنی اداری فولادیار   51 % درصد سهام
  2. شرکت راه آهن حمل و نقل   49 % درصد سهام

از تاریخ 1392/01/01 پس از انعقاد قرار داد با مجتمع فولاد خراسان به جهت حمل مواد اولیه گندله آهن از دو معدن گلگهر (واقع در سیرجان استان کرمان) و چادرملو (گندله سازی اردکان) رسماً فعالیت خود را با در اختیار گرفتن 600 دستگاه واگن استیجاری لبه بلند از شریک تجاری خود شرکت راه آهن حمل ونقل آغاز نمود و از طرفی به منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی و بهره­ وری بیشتر از واگنهای در اختیار ، در دو مناقصه راهبری و نگهداری خطوط مجتمع فولاد خراسان و مجتمع دولتی سنگان شرکت و برنده مناقصه گردید که در پیشبرد اهداف شرکت بسیار مؤثر و مفید قرار گرفت.

شایان ذکر است شرکت در 11 سال گذشته بیش از 9 میلیارد تن کیلومتر از معادن مذکور به مقصد فولاد خراسان با تناژ 9.128.000 تن حمل نموده است. شایان ذکر است در مقایسه با کلیه شرکتهای مطرح ریلی در جایگاه والایی قرار گرفته ودر مقایسه با سیر واگنهای لبه بلند در شبکه ریلی کشور بیش از 2 برابر متوسط سیر واگنها ، بهره ­برداری نموده است.

با عنایت به موفقیت شرکت در اولین سال شروع فعالیت خود در خصوص حمل مواد معدنی و بر اساس مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره با توجه به قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی کشور تصمیم بر آن شد که جهت توسعه ناوگان ریلی نسبت به خرید واگنهای نو اقدام نماید. در همین راستا قرارداد خرید یکصد دستگاه واگن لبه بلند در فاز اولیه با واگن سازی پارس منعقد گردید که بعلت عدم امکان تأمین مالی توسط شرکت  50 دستگاه واگن پارت دوم توسط شرکت فولادیار از شرکت واگن­سازی پارس خریداری گردید و در اختیار شرکت فولادریل توس به صورت اجاره ای قرار گرفت ،که هم اکنون در حال بهره برداری می باشند و پس از آن قرارداد خرید 100 دستگاه واگن با شرکت آروین تبریز منعقد و بتدریج از تاریخ 1396/06/11 تحویل و مورد بهره ­برداری قرار گرفتند .

از طرفی قرارداد خرید 200 دستگاه واگن دیگر که با شرکت یونایتد واگن روسیه  منعقد گردیده بود کلیه واگنهای فوق تحویل و مورد بهره برداری قرارگرفت .

همچنین در سال 1399 شرکت اقدام به خرید 20 دستگاه  واگن لبه بلند و در اواخر سال 1401 نیز 10 دستگاه واگن لبه بلند دیگر از شرکت آروین تبریز نمود.

هدف گذاری و چشم انداز این شرکت پویا و فعال، رسیدن به یک هزار دستگاه واگن باری ملکی تا سال 1404 می باشد، از همین رو از  سال 1393 شروع به خرید واگنهای لبه بلند باری نمود و تاکنون موفق به خرید 380 دستگاه واگن گردید .