شرکاء

الف) شرکت راه آهن حمل و نقل به شماره ثبت 96201 وابسته به صندوق کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران با 49% از کل سهام

ب) شرکت تعاونی خدمات فنی و اداری فولادیار به شماره ثبت 866 متشکل از کارکنان مجتمع فولاد خراسان با 51% از کل سهام

ج) شرکت حمل و نقل داخلی کالای فولادیار ( سهامی خاص) به شماره ثبت 2061 با 0.0000005% در صدی از کل سهام

د ) شرکت ترکیب حمل و نقل ( سهامی خاص ) به شماره ثبت 118586 با 0.0000005% درصدی از کل سهام

هـ ) شرکت اقتصاد گستر فولادیار ( سهامی خاص) به شماره ثبت 4038 با 0.0000005% در صدی از کل سهام