شرکاء

الف) شرکت تعاونی خدمات فنی و اداری فولادیار به شماره ثبت 866 متشکل از کارکنان مجتمع فولاد خراسان با 51% از کل سهام

ب) شرکت راه آهن حمل و نقل به شماره ثبت 96201 وابسته به صندوق کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران با 49% از کل سهام