خلاصه آمار فعالیت وعملکرد شرکت در 6 ماهه اول سال 98